Internátne spoločenstvo sv. Gianny B. Mollovej na Pražskej ul.


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Peter Kuriško
Koordinátor: 

 

 

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: streda o 19.30 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice