Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej ul.


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Ján Knapík
Koordinátor: Jana Džuňová 

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: utorok o 19.00 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice