Internátne spoločenstvo Najsv. Srdca Ježišovho na ul. F. Urbánka


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Dalibor Ondrej

Koordinátor: Ondrej Goffa

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: utorok o 20.00 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice