Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej ul.


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Peter Kuriško
Koordinátorka: Anna Adamčíková
Pomocná koordinátorka: 

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: utorok o 19.30 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice