Internátne spoločenstvo sv. Anjelov strážcov na Medickej ul.


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Henrich Grejták henrich03@gmail.com
Koordinátorka: Mária Reľovská

Pomocný koordinátor: 

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: utorok o 19.30 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice