Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela na Jedlíkovej ul.


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Marcel Jurč 
Koordinátor: Martina Pastyriková
Pomocný koordinátor: Richard Podolínsky

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: streda o 20.00 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice