Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole


Služby a kontakty

Univerzitný kňaz: Peter Jano

Koordinátor: Mária Drábová

Ostatné služby:

Aktuality

Program

sv. omša: streda o 19.30 hod.
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice