Aktuality

Pondelkový príhovor - o. Henrich Grejták (22.05.2017)
pridané 22.05.2017

Milovaní študenti, drahí bratia a sestry! Skôr, kým si niečo povieme, obráťte sa k svojmu susedovi, k sediacemu vedľa vás a chvíľu spolu rozprávajte. Podeľte sa navzájom s tým, za čo prosíte a modlíte sa pri tejto svätej omši. Niečo z toho, za čo sa dnes chcete modliť. V prosbách dnes budeme mať chvíľu ticha, počas ktorej sa budete modliť nie za seba, ale za svojho suseda. Za to, o čom sa teraz dozviete...
... Začali sme tým, že sedíme vedľa seba a rozprávame. Presne to urobil apoštol Pavol v dnešnom prvom čítaní. "V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli." (Sk 16,13) Sadol si k ženám pri rieke za mestom a rozprával s nimi. Takto sa začala veľká evanjelizácia Európy. Filipy bolo prvé macedónske mesto, ktoré Pavol navštívil. Žila tam skupina veriacich Židov, ale nemali synagógu. Stretávali sa v sobotu na modlitbách pri rieke, lebo tam bola voda na obrané očistenie. Pavol si sadol k nim a začal hovoriť o Ježišovi.
A ďalej už konal Duch Svätý. Ten istý, ktorý nedovolil Pavlovi ďalej ohlasovať v Malej Ázii, ale pozval ho sem (por. Sk 16,6-10). Ten istý Duch otvoril Lýdii srdce na vieru v Ježiša Krista. Duch Svätý otvára srdcia pre vieru a buduje Cirkev všade tam, kde mu dovolíme konať a sme poslušní jeho vnuknutiam. Bez neho by to bolo posedenie za mestom pri rieke. Pod jeho vedením začalo rásť Božie kráľovstvo v dome Lýdie a neskôr aj v meste. Áno, im ako živému spoločenstvu neskôr adresuje Pavol nádherný List Filipanom. Skúsme dávať priestor Duchu Svätému aj tých obyčajných okolnostiach života. Naučme sa počúvať jeho vnuknutia v situáciách, kdesa zdá, že sú len problémy a ťažkosti. 
Ježiš dnes nazval Ducha Svätého Tešiteľ. "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo." (Jn 15,26) Ježiš to hovorí v kontexte utrpenia, ktoré bude doliehať na jeho učeníkov pre vieru a spoločenstvo s ním. Hovorí o prenasledovaní, o vylúčení zo synagógy, o väzení, aj o smrti... Duch Svätý bude učeníkov tešiť a napĺňať radosťou. Nechceš sa niekedy tešiť sám, keď trpíš pre vieru? Môžu sa ti ponúkať rôzne potešenia, ktorými si máš sám liečiť bolesť a zabezpečiť radosť. Ježiš ti dáva viac ako potešenie, dáva ti Ducha Tešiteľa! Radosť Ducha Svätého je niečo iné ako len príjemné potešenie. Nechci si radosť zabezpečiť sám. Nechaj sa potešiť Tešiteľom. nechaj sa pohladiť Božou radosťou. On bude tešiť tvoje srdce unavené pokušením, zranené hriechom, ubolené nepriateľstvom tých, ktorí odmietajú Ježišovu spásu. On bude budovať Cirkev, kým ty budeš sedieť vedľa niekoho a rozprávať s ním o Ježišovi. On bude tešiť tvoje srdce, keď sa budeš s láskou modliť nielen za seba, ale aj za iných.  


 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice