Aktuality

Pondelkový príhovor - o. Dalibor Ondrej (06.02.2017)
pridané 07.02.2017

Milí mladí priatelia,
Viem, že je to nepodstatná informácia, ale Kniha Genezis a jej prvé kapitoly, sú pre mňa osobne jedny z najkrajších kapitol a najkrajšia časť Písma. Ale ako vravím, je to nepodstatná informácia. Ale počuli sme úryvok v čítaní a preto by bolo fajn sa teraz zastaviť pri týchto slovách. Aj Kristus sa na ne odvoláva. Keď si spomeniete tak v jednej časti evanjelia keď Ježiš odpovedá na otázku ohľadom možnosti prepustiť manželku. Vraví: „Na počiatku tomu tak nebolo“. Obráti sa na Genezis.
My sme počuli prvých 19 veršov z tejto knihy. Prvých pár dní toho, ako vznikal svet. Tieto opisy stvorenia sveta, ktoré nachádzame v Genezis, lebo sú tam dva opisy, nedávajú vedeckú odpoveď na otázku: Ako vznikol svet a človek. Odpovedajú na otázku: Prečo? Prečo vznikol svet a človek? Prečo som na tomto svete? Čo tu robím? Aké je moje poslanie? Čím naplniť svoj život? Aký zmysel má?
Na počutie je to rozprávka. Pamätám si na hodiny biblika a pána profesora Leščinského, ktorý nám vravel: „Ako vysvetlíte, že had rozpráva? Opýta sa vás gymnazista: „Povedzte mi ako je možné, že had rozpráva?“ Čo mu na to poviete?“
Texty knihy Genezis a stvorenie sveta sú hodné dlhých hodín úvah a rozboru. Ktorí by ste mali záujem, tak nádherné katechézy na tieto témy má svätý Ján Pavol II. vo svojej teológii tela. Keď počúvame ako Boh stvoril svet, ako každý deň čosi vzniklo, povedal a stalo sa, tak pripisujeme Bohu tú vlastnosť, že je stvoriteľ. Dokáže stvoriť niečo z ničoho. To človek nedokáže. Z ničoho stvoriť niečo. Čo sa nám však ukazuje ešte zaujímavejšie ako toto je poznanie, že to všetko vyúsťuje do stvorenia tohto diela ako daru. Zmysel stvorenstva i človeka je dar. Boh keď tvorí každú tú skutočnosť v ten ktorý deň, keď čosi vytvorí, vidí, že je to dobré. A keď stvorí človeka tak je to veľmi dobré. A v tom druhom opise stvorenia sveta, keď najprv stvoril muža, tak muž hľadá niekoho kto by mu bol podobný, niekoho kto by ho sprevádzal. Dáva meno každému stvoreniu, pomenováva stvorenstvo, ale sebe rovného nenašiel. Tak Boh dopustí spánok a dá mužovi ženu. Daruje. Boh keď tvorí všetko toto, čo počúvame, netvorí to pre seba. Veď predsa človeka umiestnil do raja. Tu máš, tu ži. Toto je pre teba. Boh obdarováva človeku, ba sám sa mu daruje, aby sme sa my vedeli obdarovávať navzájom. Ale aj darovať sa Bohu. Vždy je to „len“ naša odpoveď. Lebo na jednom mieste Písma čítame, že my milujeme, lebo on prvý miloval nás. Boh z lásky a pre lásku tvorí tento svet a človeka. Preto sme na tomto svete. To je zmysel ľudského života. Milovať. Lebo Boh prvý miloval nás.


 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice