Aktuality

Pondelkový príhovor - o. Dalibor Ondrej (21.11.2016)
pridané 29.11.2016

Dnešný deň, Obetovanie Panny Márie, je udalosť, ktorá vychádza zo Starého zákona. Čo otvára lono matky, má byť zasvätené Pánovi. A tak Joachim a Anna prinášajú, malé dieťa Máriu, aby ju obetovali Bohu. Toto slávime v dnešný deň – Obetovanie Bohu. Mohli by sme veľa rozprávať o tom, čo znamená obetovať. Obetovať sa pre druhého, prinášať nejakú obetu. Možno by sme mohli veľa uvažovať nad tým, kto sa dokáže obetovať pre nás a pre koho sa dokážem obetovať ja. A to všetko, akosi tak pekne nám ukazuje úryvok z Písma, ktorý sme počuli z evanjelia podľa Matúša. Marek tento príbeh vykresľuje tak nejak tragicky. Píše, že prichádzajú za Ježišom príbuzní a jeho matka, lebo si mysleli, že s pomiatol. Sú tam predstavení, ktorí rozmýšľajú ako sa ho zbaviť, lebo rozpráva čosi, čo je neprijateľné pre nich. Ježišovi povedia: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ Vidíme tu, že Ježiš je, napriek tomu, že verejne účinkuje, zasadený do rodinných vzťahov. Pretože bez vzťahov sa nedá žiť. To nedokážeme ani my. Každý z nás vytvárame vzťahy. Doma, možno vzťahy z detstva, kamarátstva, priateľstvá, súrodenecké, s rodičmi a starými rodičmi, frajer, frajerka. A práve oblasť vzťahov je miesto kde môžeme zažiť a aj zažívame rôzne zranenia. Väčšie, alebo menšie. Ale zažíva ich každý z nás. Netreba zabudnúť aj na vzťah samého k sebe. No jedna z najhorších vecí, ktorú môžeme urobiť v našom živote je, keď budeme zotrvávať v týchto zraneniach z minulosti. Pretože sa nepohneme dopredu. Pretože budeme seba samého dávať do pozície tých, ktorým bolo tak veľmi ublížené. Možno aj áno, ale to nič v našom živote nevyrieši. Ježiš je tu zasadený do vzťahov, keď mu povedia, že vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s ním rozprávať. Ježiš položí otázku: Kto je moja matka, kto sú moji bratia? To jeho vyjadrenie nám môže pripadať, že Ježiš nie veľmi gentlemansky vystúpil voči svojej matke. Ale veď on nie je proti nim. On to hovorí pre nás. „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, je môj brat i sestra i matka.“ Nijako neumenšuje Máriu, pretože Mária od začiatku plnila vôľu Otca. Nešla proti. Už Joachim a Anna plnia Mojžišove príkazy. Potom pri navštívení povie: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa TVOJHO slova.“ Mária nikdy nejde proti. Tieto slová platia pre každého jedného z nás. Plním vôľu nebeského Otca? Lebo On si nás prisvojil práve v Ježišovi Kristovi. Preto Ježiš povie: „Je môj brat i sestra.“ Milí mladí priatelia, jedna vec je naša minulosť, tú nevieme zmeniť. Čo však vieme a môžeme ovplyvniť je to známe evanjeliové DNES. Dnes treba začať kvôli zajtrajšku. Dnes pre zajtrajšok. Nech teda Obetovanie Panny Márie nám pomáha prinášať obety Bohu i pre ľudí, ale len kvôli tomu k čomu nás Boh pozýva: získať večný život.


 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice