PROGRAM / Zimný semester 2016-2017

Veni Sancte, Te Deum a odpust UPC

Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu - Te Deum, ktorou ukončíme akademický rok 2016/2017. Budeme ju sláviť 19. júna 2017 o 19.00 hod. v Seminárnom kostole.

 

Odpust UPC ku cti sv. Košických mučeníkov (patrónov UPC) sa uskutoční 4. septembra 2016 o 10.00 hod. v Kaplnke sv. Michala.

Nultá vysokoškolská sv. omša bude 19. septembra 2016 o 19.00 hod. v Seminárnom kostole. Hlavným celebrantom bude o. Dalibor Ondrej.

Svätá omša LIVE

Raz v mesiaci sa vo veľkej zasadačke na internátoch na Jedlíkovej ulici o 20.00 hod. slávi sv. omša, ktorú hudobne a spevom obohacuje kapela študentov. Ich zámerom je vzdať Bohu úctu spôsobom, ktorý je blízky mladým. Preto táto sv. omša mala spočiatku prívlastok „rocková“. V súčasnosti ju voláme Svätá omša LIVE.

Termíny Svätých omší LIVE na letný semester 2016/2017:

1. marec 2017 (Popolcová streda)

5. apríl 2017

3. máj 2017


Duchovné obnovy

Počas  akademického roka univerzitní kňazi pripravujú 2 duchovné obnovy.

V zimnom semestri sa budú konať tieto duchovné obnovy:

 


„Čajové“ večery

Ide o neformálne stretnutia študentov s pozvaným hosťom, pri ktorých sa rozoberajú najrozličnejšie témy zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života.
Medzi hosťami čajových večerov na košických internátoch nechýbali také osobnosti ako minister školstva, eurokomisár, moderátor televízie či exorcista.
Tieto stretnutia tvoria súčasť života mladých na internátoch. O pripravovaných čajových večeroch je možné dozvedieť sa na vysokoškolských svätých omšiach alebo na našej internetovej stránke.

 

Lectio divina

Aj tento rok bude prebiehať Biblické diskusné fórum (BDF), ale pod novým názvom a to - Lectio divina, na ktoré prichádzajú študenti, aby spoločne uvažovali nad vybranými biblickými úryvkami. Vo Svätom písme sa Boh osobne prihovára každému z nás a my chceme počuť jeho hlas. 

V zimnom semestri 2016/2017 Lectio Divina nebude prebiehať. 

 

 

 

Seminár „Nanovo s Bohom"

Je to séria modlitbových stretnutí v priebehu deviatich týždňov a denná osobná práca s biblickými úvahami. Cieľom seminára je dosiahnuť vnútorné uzdravenie a vyliatie Ducha Svätého. Je určený pre mladých ľudí, ktorí cítia potrebu zmieriť sa so svojou minulosťou a túžia žiť nový život v slobode Božích detí. Na základe rovnomennej príručky od Heriberta Mühlena tento seminár vedie kňaz UPC.

V letnom semestri prebiehajú dva semináre

Pre študentov:

začiatok: marec 2017

0. informačné stretnutie: 24. február 2017 

prihlasovanie: do 26. február 2017

Študenti sa budú stretávať každý štvrtok na Rooseveltovej 12.

Vedie: o. Henrich Grejták

Pre pracujúcich (nad 25 rokov):

Stretnutia budú prebiehať každý piatok o 18.30 na Rooseveltovej 12.

0. informačné stretnutie: 17. február 2017

prvé stretnutie: 3. marec 2017

prihlasovanie do:  17. február 2017

Vedie: o. Henrich Grejták

Reprezentačný ples a Sedliacká veselica

Dobrým zvykom je v každom semestri sa spolu stretnúť a zabaviť pri kvalitnej hudbe v kruhu dobrých priateľov. November je časom sediackej veselice - tanečnej zábavy v ľudových krojoch a apríl časom plesania na reprezentačnom plese. Prichádzajú tu nielen miestni študenti, ale aj mladí z celého Slovenska. Po Veľkej noci sa koná tradičný Reprezentačný ples UPC.

Reprezentačný ples UPC bude 20. apríla 2017 o 19.00 hod. v priestoroch na Jedlíkovej 7. 

 

Turistika

Príroda je zrkadlom Božej múdrosti, preto študentský život nad knihami možno spestriť štúdiom jedenej z najkrajších kníh – prírody. Zvlášť horské prostredie ďaleko od civilizácie dokáže v človeku obnoviť zmysel pre harmóniu a krásu, ba navodzuje v srdci predtuchu Stvoriteľa.


Počas letného semestra vám dávame do ponuky:

prvomájový výlet, ktorý sa bude konať 

záverečný výlet, ktorý bude  

 

Volejbalový a futbalový turnaj

Tradičný futbalový turnaj sa uskutoční 

Podrobnejšie informácie o podujatí ako aj spôsob nahlasovania spresníme neskôr.

Okrem hráčov vítame aj internátne fan kluby :)

Púť do Krakowa

Ako po minulé roky, aj tento letný semester pripravujeme pôstnu púť  k Božiemu milosrdenstvu do Krakowa, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. marca 2017

 

Škola snúbencov

V spolupráci s Inštitútom rodiny pripravuje UPC kurz prípravy na manželstvo. Škola snúbencov je jednou z foriem predmanželskej formácie. Kurz je určený pre všetkých mladých – tých, ktorí sa aktuálne pripravujú na manželstvo, i pre tých, ktorí túžia v budúcnosti vstúpiť do manželstva. Cyklus prednášok je rozložený do 10 stretnutí. Stretnutia vedie manželský pár (témy: povolanie k manželstvu, láska medzi mužom a ženou, manželská a snúbenecká láska, starostlivosť o manželský život, zodpovedné rodičovstvo, príprava na rodičovstvo, život kresťanskej rodiny, sviatosť manželstva) a kňazi UPC (témy: biblická posvätnosť manželstva, nové morálne výzvy, dynamika rodinného života).

Prihlasovať sa dá do konca februára 2017 (osobne v kancelárii alebo mailom)

Pre prihlásenie sú potrebné: mená, tel. čísla a e - maily. 

Prvé stretnutie bude po vysokoškolskej sv. omši, ktorá začína o 19.00 hod. v Seminárnom kostole (Hlavná 89).

 

Púť do Ríma

V roku 2016 sa púť do Ríma nebude konať.

 

 

Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Vo Vysokej nad Uhom, pri hrobe 16-ročnej mučenice čistoty Anky Kolesárovej, sa v priebehu rokov vystriedali tisícky chlapcov a dievčat. O. Pavol Hudák, spoločne s Arcidiecéznym centrom pre mládež v Prešove, Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach a tímom dobrovoľníkov pripravuje aj na najbližšie obdobie viaceré aktivity pre rôzne skupiny mladých:

10. - 12. február 2017 - 72. púť radosti

5. - 7. máj 2017 - 73. púť radosti 

26. - 28. máj 2017 - 21. púť zrelosti

10. - 14. august 2017 -  9. festival radosti

Podrobnejšie informácie nájdete na www.domcek.org

 

Kurz "Nasleduj Krista"

Cieľom kurzu Nasleduj Krista je prehĺbiť a budovať vieru ako Kristov učeník. Je určený ľudom, ktorí absolvovali kurz Objav Krista. V našom UPC ho ponúkame pre účastníkov seminára Nanovo s Bohom, kurzu Alfa, Filip, Godzone, resp. iných evanjelizácií. 

Kurz Nasleduj Krista je formačný kurz, ktorý sa usiluje veriaceho človeka naučiť kráčať za Kristom a duchovne rásť podľa katolíckeho učenia.

Skladá sa zo 7. stretnutí a jednej víkendovej, resp. celodennej duchovnej obnovy. Takto kurz potrvá od Syropôstnej nedele (po nej začína Sv. Štyridsiatnica) a potrvá do nedele Paschy. Teda pre účastníkov kurzu bude aj duchovným kráčaním veľkým pôstom. 

Jednotlivé stretnutia sa konajú vždy v nedeľu o 17:00 a trvajú približne dve a pol hdiny(až na jednu vínimku). Program tvorí spoločná modlitba, prednáška, práca v skupinkách a spoločné občerstvenie.

Keďže kurz Nasleduj Krista poukazuje na spoločenstvo ako jeden z pilierov duchovného rastu, počet účastníkov je limitovaný na cca 20 ľudí vo veku od 18 do 50 rokov.

V zimnom semsetri 2016/20167 sa kurz Nasleduj Krista bude konať 

Viac informácií nájdete na: http://objavkrista.sk/sk/o-kurzoch/nasleduj-krista/

Lyžiarsky zájazd

Tradičný lyžiarský zájazd sa bude konať v Ždiari v termíne od 1. - 5. februára 2017.

Misijné prázdniny

Máte šancu stať sa misionárom, urobiť niečo pre ľudí, ktorí to potrebujú, spoznať kúsok úplne iného sveta, spoznť nových ľudí, objaviť v sebe niečo úplne nové. Ak máte záujem zúčastniť sa misijných prázdnin v Rumunsku, tak viac info na: misie.rumunsko@gmail.com.

Akadem

Tradičné stretnutie mladých vysokoškolákov pod názvom Akadem sa tento rok nebude konať.

Katechumenát

Študenti, ktorí majú záujem o sviatosť krstu, Eucharistie a alebo birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu aj v našom UPC. 

Vieroučný seminár

Vieroučný seminár Nikodém sa v tomto sermestri bude konať trikrát, po pondelkových vysokoškolských sv. omšiach.

17. október 2016 - Matúš a jeho evanjelium.

14. november 2016 - Hlavné témy Matúšovho evanjelia.

12. december 2016 - Vianoce podľa evanjelistu Matúša. 

Prednášajúcim bude o. František Trstenský. 

Odpustové slávnosti

V letnom semestri vás pozývame sláviť odpustové slávnosti spolu s týmito internátnymi spoločenstvami:

 21. marec - IS sv. Jozefa - Rampová

 - IS Božieho milosrdenstva - B. Němcovej

 26. apríl - IS sv. Gianny B. Mollovej - Pražská

 25. apríl - IS Najsv. Srdca Ježisšovho - F. Urbánka

 22. máj - čajovňa - sv. Filipa Neriho  

 

Odpust UPC ku cti sv. Košických mučeníkov (patrónov UPC) sa uskutoční 6. septembra 2015 o 10.00 hod. v Kaplnke sv. Michala.

Florbalový turnaj slovenských UPC - čiek

Florbalový turnaj slovenských UPC - čiek sa uskutoční v Bratislave 3. - 5. marca 2017.

Kurz Jonatán

Kurz Jonatán je duchovná obnova pre chlapcov a mužov. Bude sa konať 

Samaritán

Naše UPC pozýva do dobrovoľníckej služby v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi pod názvom Samaritán – milosrdná pomoc blížnemu. Chceme sa ujať tých, čo sú na okraji a potrebujú rásť hlavne po ľudskej a potom aj duchovnej stránke. Ako milosrdný Samaritán v podobenstve, chceme zraneným liať olej a víno na rany a obväzovať ich (Lk 10,34). Tým olejom a vínom je naše prijatie, pozornosť a láska. Našu dobrovoľnícku službu chceme to robiť prostredníctvom pravidelných stretiek. Hlavné je byť s nimi, prijímať ich, milovať ich. Obsahom stretiek môžu byť nejaké záujmy – maľovanie, vystrihovanie, kreatívne činnosti (pre menších), ako aj diskusie pri filme, výlete a pod. (pre starších). Každé stretko bude viesť tím ľudí, ktorí si budú navzájom pomáhať. Zapojiť sa teda môže každý so svojimi talentami a darmi, s animátorskými skúsenosťami ako aj bez animátorských skúseností. 

Iné

 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice